Web Sitesi Kullanım Sartları

1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Şartlarına ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere riayet etmeyi ve geçerli yerel kanunlara riayet etmekten sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu web sitesinde yer alan materyaller, telif haklarına ve markalara ilişkin olarak uygulanan kanunlarla korunmaktadır. İncilaytriko.com üyesi olmak için kayıt formumuzu doldurmanız gerekmektedir. Formu doldurup onayladığınızda veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığınızda veya sipariş verdiğiniz andan itibaren İncilaytriko.com kullanım koşullarına uymayı taahhüt etmiş kabul edilirsiniz.

2. Kullanım Lisansı

 1. Sadece şahsi ve ticari olmayan geçici görüntüleme amacıyla İncilaytriko web sitesindeki materyallerin (bilgilerin veya yazılımların) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilmektedir. Bu mülkiyetin devrini değil, bir lisansın verilmesini ifade etmekte olup söz konusu lisans uyarınca
  1. Materyalleri değiştiremez veya kopyalayamazsınız;
  2. Materyalleri ticari bir amaçla veya (ticari olsun ya da olmasın) umuma teşhir amacıyla kullanamazsınız;
  3. İncilaytriko web sitesinde yer alan yazılımları kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendisliğe konu etmeye teşebbüs edemezsiniz;
  4. Materyaller üzerinde yer alan telif haklarına veya mülkiyete ilişkin kayıtları kaldıramazsınız ya da
  5. Materyalleri başka bir kişiye devredemezsiniz ya da materyalleri başka bir sunucu üzerinde yansıtamazsınız.
 2. Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde kendiliğinden münfesih olur ve İncilaytriko tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi ya da bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizde elektronik veya basılı formatta bulunan indirilmiş tüm materyalleri imha etmek zorundasınız.

3.Uyarı

 1. İncilaytriko internet sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır. İncilaytriko, sarahaten veya zımnen hiçbir taahhütte bulunmamaktadır ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, fikri haklara tecavüz edilmediği ya da sair hakların ihlal edilmediği hakkındaki zımni taahhütleri veya koşulları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm taahhütleri reddetmekte ve inkâr etmektedir. Ayrıca incilaytriko kendi Internet web sitesinde ya da bu site ile bağlantılı diğer sitelerde yer alan materyallerin ya da bunlarla bağlantılı materyallerin doğruluğu ya da bu materyallerin kullanımının muhtemel sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

4. Sınırlamalar

incilaytriko veya İncilaytriko  yetkili temsilcilerine söz konusu zarar ihtimali sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa dahi, Urfalıhacioglu veya tedarikçileri incilaytriko Internet sitesinde yer alan materyallerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kar kaybına ilişkin olan ya da işin aksamasından kaynaklanan zararları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan) zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklardır. Bazı yetki bölgelerinin, zımni taahhütlere kısıtlama getirilmesine ya da dolaylı veya arızi zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermemesi nedeni ile, bu sınırlamalara tabi olmayabilirsiniz.

5. Revizyonlar ve Hatalar

incilaytriko web sitesinde yer alan materyaller teknik hatalar, yazım hataları veya görsel hatalar içerebilir. inciliaytriko , web sitesindeki materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt etmemektedir. incilaytriko, web sitesinde yer alan materyallerde önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Ancak incilaytriko , bu materyalleri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

İncilaytriko.com Internet web sitesinde bağlantı verilen sitelerin tamamını incelememiştir ve bu bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu tür bir bağlantının konulmuş olması, incilaytriko tarafından söz konusu sitenin desteklendiği anlamına gelmez. Söz konusu bağlantılı web sitelerinin kullanılmasından doğan risk, kullanıcıya aittir.

7. Site Kullanım Şartlarındaki Değişiklikler

incilaytriko , önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda web sitesinin kullanım şartlarını değiştirilebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartlarının söz konusu an itibariyle geçerli olan versiyonuna riayet etmeyi kabul etmektesiniz.

8. Uygulanacak Hukuk

incilaytriko web sitesine ilişkin talepler, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Türk kanunlarına tabi olacaktır. Bursa merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri, bu sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıklarda münhasıran yetkilidir.